افزایش سهم حمل و نقل ریلی وظیفه ملی هر کشور برای اقتصاد خود است 111

به گزارش پرتال حمل و نقل، محمدزاده مدیرعامل راه آهن در یازدهمین کنفرانس بین المللی سازمان همکاری راه آهن ها (OSJD) به تشریح وضعیت بازرگانی ایران و حجم عملیات حمل و نقل و ترانزیت پرداخت.
ارسال نظر تنها برای کاربران امکان پذیر است