بازسازی لحظه به لحظه حمله تروریستی اهواز 73

بازسازی کامل حمله تروریستی در روز 31 شهریور در اهواز.
ارسال نظر تنها برای کاربران امکان پذیر است